Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Това, което искаме да знаете и да помните винаги, е:


Бъдете постоянни!
В сблъсъка между потока и скалата, потокът винаги печели, но не със сила, а с постоянство!
Не се отказвайте от мечтите си!
В училището на живота няма почивни дни!
Казвайте истината!
Думите на истината са винаги много прости!
Вярвайте в себе си!
Защото на най – важните житейски кръстопътища, няма никакви пътни знаци!
Бъдете победители!
Талантът е смелост да започнеш отначало!

ДРАГИ РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, СЪГРАЖДАНИ,
Всичко, което знаем ние – учители, ръководство и персонал, е:
Че тези, които носят светлина на другите, никога няма да останат на тъмно!
Че тези, които осъществяват мечтите на другите, правят живота им интересен.
Че всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува!
Нека всички заедно научим децата ни, че светът е прекрасно място и си струва да
се борим за него.
Стефан Баев
Директор

ОУ IX Панайот Волов

Директор: 054/828136, ЗАС: 054/828153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Седмично разписание
I - IV клас, първи срок
Седмично разписание
V - VIII клас, първи срок

Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов, град Шумен“ на 28.09.2020 г. от 17:00 часа.29 юни - Ден на безопастността на движението по пътищатаНВО - VІІ клас през учебната 2019/2020 година