Профил на купувача
Обществен съвет
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Това, което искаме да знаете и да помните винаги, е:


Бъдете постоянни!
В сблъсъка между потока и скалата, потокът винаги печели, но не със сила, а с постоянство!
Не се отказвайте от мечтите си!
В училището на живота няма почивни дни!
Казвайте истината!
Думите на истината са винаги много прости!
Вярвайте в себе си!
Защото на най – важните житейски кръстопътища, няма никакви пътни знаци!
Бъдете победители!
Талантът е смелост да започнеш отначало!

ДРАГИ РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, СЪГРАЖДАНИ,
Всичко, което знаем ние – учители, ръководство и персонал, е:
Че тези, които носят светлина на другите, никога няма да останат на тъмно!
Че тези, които осъществяват мечтите на другите, правят живота им интересен.
Че всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува!
Нека всички заедно научим децата ни, че светът е прекрасно място и си струва да
се борим за него.
Стефан Баев
Директор

ОУ IX Панайот Волов

Директор: 054/828136, ЗАС: 054/828153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Седмично разписание
I - IV клас, първи срок
Седмично разписание
V - VIII клас, първи срок

ВАЖНО!

Уважаеми родители, предстоят родителски срещи:

1. За начален етап - 25.10.2017 г. от 18:00 часа.

2. За прогимназиален етап - 26.10.2017 г. от 18:00 часа.Уважаеми родители,
на 12.09.2017 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за всички ученици от 1 до 7 клас. Очакваме Ви!ВАЖНО!

Във връзка с разработването на Междуинституциален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции в раздел „Документи“ е публикувана следната информация:

1.       1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства във формат PDF

2.     2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга във формат PDF

3. Практически насоки за действие в случай на инцидент – във формат Word