Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство
9706 Шумен
Квартал Дивдядово
ул. "Шестте ястребинчета" №1
Директор: 054 / 828 136
ЗАС: 054 / 828 153

e-mail: shumen_9ou@abv.bg


Полетата маркирани със * са необходими, за да получим запитването.

ОУ IX Панайот Волов

Директор: 054/828136, ЗАС: 054/828153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Седмично разписание
I - IV клас, първи срок
Седмично разписание
V - VIII клас, първи срок

03 и 04.02.2020 г. се обявяват за неучебни и неприсъствени дни. 

На 04.02.2020 г. /вторник/от 9:00 часа в учителската стая на училището ще се проведе заседание на Педагогическия съвет.

 
Провеждане на януарска сесия за оформяне на срочни оценки за І срок на учебната 2019/2020 година.