Профил на купувача
Обществен съвет
9706 Шумен
Квартал Дивдядово
ул. "Шестте ястребинчета" №1
Директор: 054 / 828 136
ЗАС: 054 / 828 153

e-mail: shumen_9ou@abv.bg


Полетата маркирани със * са необходими, за да получим запитването.

ОУ IX Панайот Волов

Директор: 054/828136, ЗАС: 054/828153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Седмично разписание
I - IV клас, първи срок
Седмично разписание
V - VIII клас, първи срок

Общински кръг на олимпиадата по математика за учебната 2019/2020 годинаОбщински кръг на олимпиада по български език и литература за учебната 2019/2020 годинаВ раздел "Документи" е публикуван график за провеждане на занятия по Проект BG05М20Р001-2.011-0001 "Подкрепа за успех за периода юни - септември 2019 година