Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство

Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов, град Шумен“ на 28.09.2020 г. от 17:00 часа.


29 юни - Ден на безопастността на движението по пътищата


НВО - VІІ клас през учебната 2019/2020 година


24 май - Ден на бългаската просвета и култура и на славянската писменост.


30.04.2020 г. Започва еднократното предоставяне на хранителни пакети по Национална програма "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учениците от І до ІV клас.


Дистанционно обучение


На 04.03.2020 г. от 10:00 часа, в учителската стая на училището, ще се проведе работно съвещание с педагогическите специалисти.


Със заповед № РД 09-550/02.03.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 4 до 6 март 2020 г. са определени за неучебни за училищата от област Шумен.


03 и 04.02.2020 г. се обявяват за неучебни и неприсъствени дни.


 

На 04.02.2020 г. /вторник/от 9:00 часа в учителската стая на училището ще се проведе заседание на Педагогическия съвет.

 Провеждане на януарска сесия за оформяне на срочни оценки за І срок на учебната 2019/2020 година.


Общински кръг на олимпиадата по математика за учебната 2019/2020 година


 

Общински кръг на олимпиада по български език и литература за учебната 2019/2020 година

 


На 20 ноември 2019 година от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи за родителите на учениците от І до VІІ клас.

 На 13 ноември 2019 година от 17:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Училищно настоятелство към ІХ ОУ „Панайот Волов“ град Шумен“.


На 19 септември от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи за родителите на учениците от І до VІІ клас.


В раздел "Документи" е публикуван график за провеждане на занятия по Проект BG05М20Р001-2.011-0001 "Подкрепа за успех за периода юни - септември 2019 година


В раздел документи е публикуван план-приема за учебната 2019/2020 година.


Предоставяне на административни услуги


ВАЖНО!

 Уважаеми родители, предстоят родителски срещи, на които ще бъдете запознати с учебните планове за съответните класове за предстоящата 2018/2019 учебна година:
1. На 25.04.2018 г. от 18:00 часа за учениците от начален етап /1 - 4 клас/. Родителите на четвъртокласниците ще могат да се запознаят с учителите, които ще преподават на децата им в пети клас.
2. На 26.04.2018 г. от 18:00 часа за учениците от прогимназиален етап /5 - 7 клас/. За седмокласниците е организирана среща с представители на професионалните гимназии.
Очакваме Ви!


В раздел документи е публикуван план - прием за учебната 2018/2019 година.


ВАЖНО!

Уважаеми родители, предстоят родителски срещи:

1. За начален етап - 25.10.2017 г. от 18:00 часа.

2. За прогимназиален етап - 26.10.2017 г. от 18:00 часа.ВАЖНО!

Във връзка с разработването на Междуинституциален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции в раздел „Документи“ е публикувана следната информация:

1.       1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства във формат PDF

2.     2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга във формат PDF

3. Практически насоки за действие в случай на инцидент – във формат Word


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

І КЛАС - 17 МЕСТА

V КЛАС - 19 МЕСТА

ПРИЕМАМЕ УЧЕНИЦИ И ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КЛАСОВЕ.


ВАЖНО! В раздел "Документи" са публикувани план и критерии за прием на ученици за учебната 2017/2018 година.


ПРЕДСТОЯТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:
За начален етап - 16.11.2016 г.
За прогимназиален етап - 17.11.2016 г.
Уважаеми родители, очакваме Ви!


Откриване на учебната 2016/2017 година


ПРОМЯНА!!!

Родителската среща на 12.09.2016 г. от 18:00 часа се отнася за всички класове!!!


Родителска среща на 12.09.2016 година


НОВО - ПРОЕКТ "ГОДИНА НА ГРАМОТНОСТТА"!


ПРАЗНИЧЕН  КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР

НА IX ОУ „ПАНАЙОТ  ВОЛОВ“

гр. ШУМЕН

ЗА  МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА


Уважаеми родители,
предстоят родителски срещи:
1. На 11.11.2015 година /сряда/ от 18:00 часа с родителите на учениците от I до IV клас,
2. На 12.11.2015 г. /четвъртък/ от 18:00 часа с родителите на учениците от V до VIII клас.
Очакваме Ви!


Патронен празник на училището - 20.04.2015 г.


На 22.04.2015 г ще се проведе родителска среща.


Родителска среща на 12.02.2015 г.


Успешно приключи проект "Училище за толерантност"


Публична покана за организиране на екскурзии с уникален код в АОП 9000175.


Публична покана за доставка на храна с уникален код в АОП 9000067.


Покана за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка


Училищният отбор „Млад огнеборец” завоюва първо място на Областния кръг в град Шумен.


"С участие в празничното шествие ученици и учители отбелязаха един от най-светлите български празници "24 май - ден на българската просвета и култура, и славянската писменост".