Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство

ПРАЗНИЧЕН  КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР

НА IX ОУ „ПАНАЙОТ  ВОЛОВ“

гр. ШУМЕН

ЗА  МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

 

1.12.2015 ГОД. / ВТОРНИК/

1. Откриване на Втора самостоятелна изложба на Мария Иванова Иванова – старши учител по български език и литература в IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.

Начало: 12:30 часа

Място: IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.

 

4.12.2015 год. /ПЕТЪК/

1. Празник на грамотността с ученици от IIа клас, IIб клас, IIIа клас,   IIIб клас,  IVа клас,   IVб клас

Начало: 11:00 часа

Място: НЧ „Асен Златаров 1872“, гр. Шумен, кв. Дивдядово

 

14.12.2015 год. /ПОНЕДЕЛНИК/

1. „Вечер на баба и дядо“ с ученици и близки от IIIа клас.

Начало :  17:00 часа

Място: НЧ „Асен Златаров 1872“, гр. Шумен, кв. Дивдядово

 

17.12.2015 год. /ЧЕТВЪРТЪК/

1. Първа театрална изява на театрално студио при IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.

Начало: 12:30 часа

Място: НЧ „Асен Златаров 1872“, гр. Шумен, кв. Дивдядово

 

18.12.2015 год. /ПЕТЪК/

1. Участие на ученици от II до VII клас в Коледен концерт по проект „Приятелството започва с добра дума и усмивка“, съвместно с ученици от III ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен и ЦДГ №27 „Златна рибка“, гр. Шумен.

Начало: 16:30 часа

Място: НЧ „Добри Войников 1856“, гр. Шумен

 

21.12.2015 год. /ПОНЕДЕЛНИК/

1. Пресъздаване на обичая „Коледуване“  от училищна коледарска група в гр. Шумен и кв. Дивдядово.

2. Коледно математическо състезание с участието на Дядо Коледа с ученици от IIIа клас.

Начало: 17:30 часа

Място: IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.

3. Коледна благотворителна инициатива „Да дарим подарък на деца в неравностойно положение“, организирана от учениците от IIIб клас.

Начало: 10:00 часа

Място: IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.

 

22.12.2015 год. /ВТОРНИК/

1. Празник на цифрите и Коледно тържество с ученици от Iа клас и техните родители.

Начало: 18:00 часа

Място: IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.

2. Коледно тържество и парад на приказните герои с ученици от Iб клас и техните родители.

Начало: 11:00 часа

Място: IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.

3. Благотворително Коледно тържество с ученици от IVб клас и техните родители.

Място: IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.

 

23.12.2015 год. /СРЯДА/

1 .Коледно тържество с учениците от II клас,  III клас  и  IV клас.

Начало: 11:00 часа

Място: IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.

2. Коледно тържество с учениците от  Vа клас, Vб клас, VIа клас, VIIа  клас и VIIб клас

Начало: 17:00 часа

Място: IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен.