Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство

ПОКАНА

На основание чл. 22, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Устава на Сдружение „Училищно настоятелство към ІХ ОУ „Панайот Волов“ град Шумен“ и Решение №1 от Протокол №10 на заседание на Съвета на настоятелите, проведено на 14.10.2019 година.

 

СВИКВА:

 

Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Училищно настоятелство към ІХ ОУ „Панайот Волов“ град Шумен“ на 13.11.2019 година от 17:00 часа в кабинет № 25 /Български език и литература/ в основната сграда на IХ ОУ „Панайот Волов“ град Шумен при следния дневен ред:

1.       Решение по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, собственост на Сдружение „Училищно настоятелство към ІХ ОУ „Панайот Волов“ град Шумен“ между Сдружение „Училищно настоятелство към ІХ ОУ „Панайот Волов“ град Шумен“ и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ПЕЛЕТ ПЛАНТ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ – ШУМЕН“ ООД.