Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство
     Едва ли има по-голям успех в областта на образованието от възможността на българското училище да работи по проекти – проекти от различен тип и вид.
     Девето основно училище "Панайот Волов" е част от този успех! И не бива никой да се заблуждава, че това е само статистика. Проектите са повод да "сверим часовника си" с други образователни системи в различни страни. Проектите са възможност за учители и ученици да обменят опит, да научат нещо добро и качествено. Все неща, които са жизнено важни за българското училище и образование.

Информация за дейността по проект “Отворено училище” при ІХ ОУ “Панайот Волов”, гр. Шумен"Училище за толерантност""Магията на интерактивната дъска - европейска реалност в училище"ГОДИНА НА ГРАМОТНОСТТА"ТВОЯТ ЧАС"