Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство
Директор
Стефан Стефанов Баев
Образование:
висше
Специалност:
Български език и литература
Училищно настоятелство
Сдружение "Училищно настоятелство при Девето основно училище "Панайот Волов", град Шумен" е регистрирано в Шуменски окръжен съд на 07.11.2001 година. То е собственик на 1000 дка земя в землищата на кв. Дивдядово и селата Салманово и Царев брод. От 2002 г. до 2006 г. настоятелството е инвестирало в материално – техническа база сумата от 80 000 лева, като е предоставило 12 съвременно обзаведени учебни кабинети на училището. Същото е носител на "НАГРАДАТА НА ШУМЕН за Юридически и физически лица подпомагащи образованието" за 2006 год.

 

Длъжност Име, презиме, фамилия Образование Специалност
1 Директор Стефан Стефанов Баев висше Български език и литература
2 Заместник директор Даниела Трендафилова Александрова висше Биология и химия
3 Старши начален учител Албена Димова Йорданова висше Начална училищна педагогика
4 Старши начален учител Галина Иванова Кръстева висше Начална училищна педагогика
5 Старши учител Галина Николова Христова висше Математика и информатика
6 Старши начален учител Десислава Николова Николова висше Начална училищна педагогика
7 Старши учител в група на ЦДО Емил Димитров Чанев висше Начална училищна педагогика
8 Старши учител Жени Дечева Йорданова висше Музика
9 Старши начален учител Йорданка Иванова Русева висше Начална училищна педагогика
10 Старши начален учител Людмила Димова Герчева висше Начална училищна педагогика Предучилищна педагогика
11 Старши начален учител Мариана Христова Златкова висше Начална училищна педагогика
12 Старши учител Марийка Иванова Иванова висше Български език и литература
13 Старши учител в група на ЦДО Марияна Маринова Иванова висше Начална училищна педагогика
14 Старши учител Маша Василева Механджиева висше Биология и химия
15 Старши учител Милена Василева Добрева висше История и география
16 Старши учител Наталия Милкова Трендафилова висше География и биология
17 Учител Нели Йорданова Кръстева висше Начална училищна педагогика
18 Старши учител Пламен Стоянов Велчев висше Техника и технологии
19 Учител Райна Петрова Антонова висше Английска филология
20 Логопед Росица Иванова Енчева висше Логопедия
21 Старши ресурсен учител Румянка Златкова Денчева висше Начална училищна педагогика
Специална педагогика – учител олигофрено педагог
Ресурсно подпомагане на деца със СОП в общообразователно училище
22 Старши учител Слави Върбанов Димов висше Физическо възпитание и спорт
23 Старши учител Стойчо Маринов Стойчев висше Изобразително изкуство
24 Старши учител Стоянка Иванова Захариева висше Български език и литература
Руски език
25 Старши начален учител Цветелина Стефанова Цветанова висше Начална училищна педагогика
Английски език за начална степен
26 Старши учител Яна Живкова Петрова висше Математика и информатика
27 Главен счетоводител Йорданка Василева Славова средно специално  
28 ЗАС Иванка Костадинова Стойчева средно  
29 Чистач Даниела Атанасова Андреева средно  
30 Чистач Диянка Алексиева Денчева средно  
31 Чистач Стоянка Вълчева Йорданова основно  
32 Чистач Теменушка Неделчева Керацова основно  
33 Огняр Костадин Любенов Златков средно