Профил на купувача
Обществен съвет
Директор
Стефан Стефанов Баев
Образование:
висше
Специалност:
Български език и литература
Училищно настоятелство
Сдружение "Училищно настоятелство при Девето основно училище "Панайот Волов", град Шумен" е регистрирано в Шуменски окръжен съд на 07.11.2001 година. То е собственик на 1000 дка земя в землищата на кв. Дивдядово и селата Салманово и Царев брод. От 2002 г. до 2006 г. настоятелството е инвестирало в материално – техническа база сумата от 80 000 лева, като е предоставило 12 съвременно обзаведени учебни кабинети на училището. Същото е носител на "НАГРАДАТА НА ШУМЕН за Юридически и физически лица подпомагащи образованието" за 2006 год.

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Образование

Специалност

1.             

Директор

Стефан Стефанов Баев

висше

Български език и литература

2.             

Заместник  директор

Росица Георгиева Георгиева

висше

Начална училищна педагогика

3.             

Старши начален учител

Албена Димова Йорданова

висше

Начална училищна педагогика

4.             

Старши учител

Валентина Атанасова Йорданова

висше

Руски език

5.             

Старши начален учител

Галина Иванова Кръстева

висше

Начална училищна педагогика

6.             

старши учител

Галина Николова Христова

висше

Математика и информатика

7.             

Старши учител в група на ЦДО

Емил Димитров Чанев

висше

Начална училищна педагогика

8.             

Старши учител

Жени Дечева Йорданова

висше

Музика

9.             

Старши начален учител

Йорданка Иванова Русев

висше

Начална училищна педагогика

10.          

Старши начален учител

Людмила Димова Герчева

висше

Начална училищна педагогика Предучилищна педагогика

11.          

Старши начален учител

Мариана Христова Златкова

висше

Начална училищна педагогика

12.          

Старши учител

Марийка Иванова Иванова

висше

Български език и литература

13.          

Старши учител в група на ЦДО

Мария Събева Георгиева

висше

Български език и литература

14.          

Старши учител в група на ЦДО

Марияна Маринова Иванова

висше

Начална училищна педагогика

15.          

Старши учител

Маша Василева Механджиева

висше

Биология и химия

16.          

Старши учител

Милена Василева Добрева

висше

История и география

17.          

Старши учител

Милена Петрова Минчева

висше

Английски език

18.          

Старши учител

Наталия Милкова Трендафилова

висше

География и биология

19.          

Старши учител

Пламен Стоянов Велчев

висше

Техника и технологии

20.          

Старши учител в група на ЦДО

Пламен Златев Механджиев

висше

Биология и химия

21.          

Логопед

Росица Иванова Енчева

висше

Логопедия

22.          

Старши ресурсен учител

Румянка Златкова Денчева

висше

Начална училищна педагогика

Специална педагогика – учител олигофрено педагог

Ресурсно подпомагане на деца със СОП в общообразователно училище

23.          

Старши начален учител

Силвия Ботева Мирчева

висше

Начална училищна педагогика

24.          

Старши учител

Слави Върбанов Димов

висше

Физическо възпитание и спорт

25.          

Старши начален учител

Стефанка Иванова Златева

висше

Начална училищна педагогика

26.          

Старши учител в група на ЦДО

Стиляна Генчева Иванова

висше

Начална училищна педагогика

Български и руски език

Философия

27.          

Старши учител

Стойчо Маринов Стойчев

висше

Изобразително изкуство

28.          

Старши учител

Стоянка Иванова Захариева

висше

Български език и литература

Руски език

29.          

Старши начален учител

Цветелина Стефанова Цветанова

висше

Начална училищна педагогика

Английски език за начална степен

30.          

Старши учител

Яна Живкова Петрова

висше

Математика и информатика

31.          

Гл. счетоводител

Йорданка Василева Славова

средно специално

 

32.          

ЗАС

Иванка Костадинова Стойчева

средно

 

 

33.          

Чистач

Евдокия Георгиева Василева

средно

 

34.          

Чистач

Марийка Тонева Георгиева

средно

 

35.          

Чистач

Стоянка Вълчева Йорданова

основно

 

36.          

Чистач

Теменужка Неделчева Керацова

основно

 

37.          

Чистач

Даниела Атанасова Андреева

средно

 

38.          

Чистач

Соня Добрева Радушева

средно

 

39.          

Огняр

Костадин Любенов Златков

средно